Cennik

Poniżej zamieszczamy szczegółowy cennik obowiązujący na stacjach kontroli pojazdów SKP Łódź. Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą (Dz.U. nr 121, poz.839) za wpisanie przez diagnostę do dowodu rejestracyjnego  kolejnego terminu badania technicznego pojazdu pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości 1 zł.

 • Okresowe badania techniczne

  1 Okresowe badania techniczne Cena brutto
  1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 zł
  1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.,pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w.(1) 98,00 zł
  1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3.5 t do 16 t d.m.c. 153,00 zł
  1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c.,ciągnik samochodowy balastowy 176,00 zł
  1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00 zł
  1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00 zł
  1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00 zł
  1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00 zł
  1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00 zł
  1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t d.m.c. do 16 t d.m.c. 163,00 zł
  1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00 zł
  1.12 pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00 zł
  1.13 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 zł
  1.14 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00 zł
  1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne) 63,00 zł
  1.16 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 zł
  1.17 tramwaj – wagon silnikowy 330,00 zł
  1.18 tramwaj – wagon przegubowy 395,00 zł
  1.19 tramwaj – wagon doczepny czynny 250,00 zł
  1.20 tramwaj – wagon doczepny bierny 110,00 zł
  1.21 trolejbus badania elektryczne(2) 115,00 zł
  1.22 motorower 50,00 zł
  1.23 pojazdwolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00 zł
 • Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki

  2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki
  2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00 zł
  2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00 zł
  2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00 zł
  2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00 zł
  2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00 zł
  2.6 toksyczności spalin 14,00 zł
  2.7 poziomu hałasu 20,00 zł
  2.8 geometrii kół jednej osi 36,00 zł
  2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00 zł
  2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00 zł
 • Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

  4 Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
  4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)(4) 20,00 zł
  4.2 przegląd po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) 94,00 zł
  4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00 zł
 • Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

  5 Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
  5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych (3) 20,00 zł
  5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) 94,00 zł
 • Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu

  6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu
  6.1 w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badania specjalistyczne) 114,00 zł
  6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 zł
  6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00 zł
  6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00 zł
  6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00 zł
  6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 zł
  6.7 w którym dokonano zmian konstrucyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00 zł
  6.8 o którym mowa w art.. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł
  6.9 skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji 60,00 zł
  6.9a skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dok wym. do jego rej. 94,00 zł
  6.11 pojazd, o którym mowa w art.. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. 50,00 zł
  6.12 dla którego określono dod. wymagania tech. w międzynarodowych porozumieniach 120,00 zł
 • Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów

  7 Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
  7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy(1) 35,00 zł
  7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze(4) 21,00 zł
  7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób(4) 48,00 zł
  7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejsiej i podmiejskiej(4) 41,00 zł
  7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu szkolnego(4) 41,00 zł
  7.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00 zł
  7.7 wykonanie numeru silnika 49,00 zł
  7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00 zł
  7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00 zł
  7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy(5) 255,00 zł