Stacja kontroli pojazdów – cennik 2019

Poniżej zamieszczamy szczegółowy cennik obowiązujący na stacjach kontroli pojazdów SKP Łódź. Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą (Dz.U. nr 121, poz.839) za wpisanie przez diagnostę do dowodu rejestracyjnego  kolejnego terminu badania technicznego pojazdu pobiera się dodatkowo opłatę w wysokości 1 zł.

1.Okresowe badania techniczneCena brutto
1.1motocykl, ciągnik rolniczy
62,00 zł
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.,pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w.(1)
98,00 zł
1.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3.5 t do 16 t d.m.c.
153,00 zł
1.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c.,ciągnik samochodowy balastowy
176,00 zł
1.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą
199,00 zł
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
40,00 zł
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
50,00 zł
1.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.
70,00 zł
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
78,00 zł
1.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t d.m.c. do 16 t d.m.c.
163,00 zł
1.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.
177,00 zł
1.12pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
85,00 zł
1.13taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00 zł
1.14pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00 zł
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne)
63,00 zł
1.16pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00 zł
1.17tramwaj – wagon silnikowy
330,00 zł
1.18tramwaj – wagon przegubowy
395,00 zł
1.19tramwaj – wagon doczepny czynny
250,00 zł
1.20tramwaj – wagon doczepny bierny
110,00 zł
1.21trolejbus badania elektryczne(2)
115,00 zł
1.22motorower
50,00 zł
1.23pojazdwolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej
62,00 zł

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki

2.Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki
w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców
20,00 zł
2.2skuteczności działania hamulców tramwaju
120,00 zł
2.3skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu
50,00 zł
2.4ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14,00 zł
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20,00 zł
2.6toksyczności spalin
14,00 zł
2.7poziomu hałasu
20,00 zł
2.8geometrii kół jednej osi
36,00 zł
2.9działania amortyzatorów jednej osi
14,00 zł
2.10wszystkich innych usterek łącznie
20,00 zł

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)(4)
20,00 zł
4.2przegląd po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)
94,00 zł
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51,00 zł

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

5.Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochro -ny środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych (3)
20,00 zł
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)
94,00 zł

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu

6.Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badania specjalistyczne)
114,00 zł
6.2który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00 zł
6.3który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00 zł
6.4który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
85,00 zł
6.5autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)
126,00 zł
6.6do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00 zł
6.7w którym dokonano zmian konstrucyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
82,00 zł
6.8o którym mowa w art.. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
50,00 zł
6.9skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji
60,00 zł
6.9askierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dok wym. do jego rej.
94,00 zł
6.11pojazd, o którym mowa w art.. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
50,00 zł
6.12dla którego określono dod. wymagania tech. w międzynarodowych porozumieniach
120,00 zł

Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów

7.Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy(1)
35,00 zł
7.2czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze(4)
21,00 zł
7.3czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób(4)
48,00 zł
7.4czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejsiej i podmiejskiej(4)
41,00 zł
7.5czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu szkolnego(4)
41,00 zł
7.6wykonanie numeru nadwozia
49,00 zł
7.7wykonanie numeru silnika
49,00 zł
7.8wykonanie tabliczki i jej umieszczenie
36,00 zł
7.9sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
82,00 zł
7.10pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy(5)
255,00 zł