Stacja kontroli pojazdów – cennik 2019

Okresowe badania techniczne

Cena brutto

Motocykl, ciągnik rolniczy62,00 zł
Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód
ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.,pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w.
98,00 zł
Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40,00 zł
Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.50,00 zł
Taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00 zł
Pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00 zł
Pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne)63,00 zł
Pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00 zł
Motorower50,00 zł

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

Skuteczności i równomierności działania hamulców20,00 zł
Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14,00 zł
Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00 zł
Toksyczności spalin14,00 zł
Poziomu hałasu20,00 zł
Geometrii kół jednej osi36,00 zł
Działania amortyzatorów jednej osi14,00 zł
Wszystkich innych usterek łącznie20,00 zł

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)20,00 zł
Przegląd po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)94,00 zł
Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00 zł

Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

Co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych20,00 zł
Po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)94,00 zł

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00 zł
Który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00 zł
Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00 zł
O którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym50,00 zł
Skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji60,00 zł
Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dok wym. do jego rej.94,00 zł
Pojazd, o którym mowa w art.. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.50,00 zł

Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy35,00 zł
Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze21,00 zł